MUDr. Hana Obluková

 • psychoterapeutka, dermatoložka

 • vystudovala Lékařskou fakultu MU v Brně

 • atestace z dermatovenerologie a specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie

 • od roku 1994 pracuje na Dětském kožním oddělení FN Brno, od roku 2014 vede ambulanci pro psychodermatózy

 • Komplexní terapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení, Dalet

 • Výcvik v hypnoterapii zaměřené na řešení, Dalet

 • Na řešení orientovaný přístup v poradentství a terapii, Kids’skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou, Dalet

 • Sandplay - základní kurz práce s herním pískovištěm, B-creative (L. Tříletá)

 • Sandplay a symbolická práce s Helen Wilson a Marcem Pearsonem (Austrálie)

 • 3 letý kurz Základní psychosomatická péče, kurzy psychodermatologie, IPVZ Praha

 • workshopy: Scott D. Miller (USA ), Ben Furman (Finsko ), Rob Mc Neilly (Austrálie), Michal Jasinski (Špaělsko ) a mnoho dalších

 • Aktivní účast na konferencích  - Konference psychodermatologie, Konference dětské dermatologie

 • Lektorka Kurzu krizové intervence ( Gaudia Brno )

 • Pracovala v Psychoterapeutickém centru Gaudia Brno 2015 - 2017, nyní působí v soukromé praxi

 • 2016 - 2019 pracovala v rámci projektu Gaudia proti rakovině jako psychoterapeut u hospitalizovaných pacientů v LDN Nemocnice Milosrdných bratří v Brně

 • spolupracuje s ICV VUT při psychologickém poradentství studentů VUT