Individuální psychoterapie ...... 700 Kč/50 minut

platba v hotovosti či platební kartou

 

Nabízím pomoc ve formě psychoterapie pro ty:

 • Kteří mají dlouhodobě omezující zdravotní potíže

 • Kteří se vyrovnávají se změnou životního stylu v důsledku choroby

 • Kteří pečují o nemocné dítě, rodiče, partnera

 • Kteří zažívají zhoršení příznaků choroby při stresu

 • Kteří mají nemoc vyvolanou dlouhodobým stresem

 • Kteří chtějí pečovat nejen o své tělesné, ale i duševní zdraví

Hypnózu doporučuji pro

 • Relaxaci a uvolnění při stresu a napětí

 • Nácvik autohypnózy před bolestivými zákroky

 • Zvládání bolestivých stavů

 • Podporu hojení

 • Při léčbě bradavic, ložiskové alopecie a mnoha jiných chorob