Porod, smrt, ztráta zaměstnání, svatba, stavba domu... Na vše, co se děje v našem životě, reagujeme celou bytostí – rozumově, emocionálně i tělesně. Na každodenní tlaky a stres reagujeme rozdílně. Nakonec se ale napětí projeví vždy, a to menšími a posléze většími zdravotními problémy. Ty zase zpětně zesilují pocit nepohody a tak stále dokola. Vymotat se z tohoto bludného kruhu není jednoduché. Tělesnými obtížemi se mohou manifestovat/projevovat problémy ve vztazích - v rodině, partnerství i v zaměstnání, také dlouhodobý stres, syndrom vyhoření, reakce na dramatické změny v životě.

Mnohdy nás až zdravotní potíže přimějí řešit naši dlouhodobě neuspokojivou životní situaci. Za každým stonáním je zkrátka celý příběh člověka.

Nabízím laskavý přístup a pomoc při procházení životními úskalími, problémy a nemocemi. Cesta k fyzickému a duševnímu zdraví není jednoduchá a uběhne rychleji, když se máte o koho opřít.

Za každým stonáním je celý příběh člověka